Winners 6 – Instinct vs Ambush – Game 5

Winners 6 – Instinct vs Ambush – G5