Winners 12 – Shady Halo Kids vs Ambush – Game 1

Winners 12 – SHK vs Ambush – G1