Round 5 – LiquidSheth vs Polt – Game 2

Round 5 – Sheth vs Polt – G2